Asianajajat Ranskaa netissä!


Kielioppi: Tämä, se, mikä on


Oppia englanti Kielioppi: aikamuodot

adjektiivit ja adverbit

modaali verbejä. molemmat esimerkit edellä)

ei ole kysymysmerkki.