Kielioppi: Tämä, se, mikä onOppia englanti Kielioppi: aikamuodot, adjektiivit ja adverbit, ehtolausekkeet, modaali verbejä.

molemmat esimerkit edellä), ei ole kysymysmerkki